Postępowania podatkowe i sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Z powodzeniem wspieramy przedsiębiorców w trudnych sytuacjach i uzyskujemy najkorzystniejsze rozstrzygnięcia w spornych sprawach podatkowych. W zależności od potrzeb Klientów przygotowujemy dokumenty w trakcie toczącego się postępowania bądź kompleksowo reprezentujemy Klienta w trakcie całego postępowania, zarówno przed organami podatkowymi pierwszej i drugiej instancji, jak i  przed sądami administracyjnymi.

Oferujemy następujące usługi:

 • doradztwo podczas kontroli podatkowych i skarbowych,
 • doradztwo  podczas postępowań podatkowych,
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej,
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika podczas postępowania podatkowego na etapie pierwszej i drugiej instancji,
 • reprezentowanie Klientów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowanie właściwej strategii postępowania przed organami podatkowymi poprzez formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym,
 • przygotowanie i składanie skarg oraz skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych,
 • przygotowanie wszelkich możliwych pism procesowych (w tym: wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg itp.) w trakcie kontroli podatkowej oraz skarbowej, a także postępowania podatkowego i postępowania sądowego,
 • uczestnictwo w przesłuchaniach świadków i stron postępowania,
 • udział w pracach z zakresu: odzyskiwania nadpłaconych podatków oraz postępowań dotyczących przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • przygotowanie wniosków i uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych.

< powrót na stronę główną