Aktualności - Zmiany w przepisach

Zmiana przepisów dotycząca definicji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT

Zmiany w przepisach

1 lipca 2011 nastąpiła kolejna zmiana przepisów dotycząca definicji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: „stałe miejsce”) dla celów VAT. Poza zagranicznymi firmami zarejestrowanymi dla celów VAT w Polsce, powinni na nią zwrócić uwagę w szczególności podatnicy dokonujący transakcji z takimi podmiotami.

Zmiana wynika z Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE nr 282/2011, które zawiera definicję tego pojęcia. Stałe miejsce dla celów VAT zostało w tej definicji określone jako dowolne miejsce, poza siedzibą, charakteryzujące się wystarczającą stałością oraz strukturą techniczną i osobową, które umożliwiają odbiór usług i ich wykorzystywanie dla potrzeb tego miejsca. W niektórych przypadkach takim stałym miejscem będzie również lokalizacja, której zasoby pozwalają na świadczenie usług na rzecz innych podmiotów.
W praktyce powyższa zmiana może mieć znaczenie między innymi w sytuacji:

  • polskich podatników świadczących usługi na rzecz podmiotów zagranicznych posiadających stałe miejsce w Polsce – świadczenia takie powinny być opodatkowane VAT w Polsce zamiast kraju odbiorcy;
  • polskich podatników nabywających usługi od firm zagranicznych – w przypadku istnienia stałego miejsca w Polsce, to dostawcy będą zobowiązani do rozliczenia VAT;
  • podmiotów zagranicznych świadczących usługi w Polsce – może bowiem okazać się, że to oni, a nie polscy odbiorcy obowiązani są do ich rozliczenia;
  • podmiotów zagranicznych nabywających usługi z zagranicy – poprzez obowiązek ich rozliczenia jako importu usług w Polsce zamiast w kraju ich siedziby.

Z tego punktu widzenia, identyfikacja przypadków, w których działalność w Polsce kreuje stałe miejsce wydaje się niezmiernie istotna, szczególnie z punktu widzenia zminimalizowania ryzyka błędnych rozliczeń w VAT od lipca 2011.

< powrót na stronę główną