Due diligence

Due diligence to analiza mająca na celu zidentyfikowanie i dostarczenie wiarygodnych informacji na temat podmiotu, którego nabyciem lub przejęciem zainteresowany jest Klient. Analiza ta jest pomocna w wycenie przedsiębiorstwa, gdyż pozwala na podjęcie przez potencjalnych inwestorów optymalnych i racjonalnych decyzji. Jej wyniki stanowią istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu transakcji.

Due diligence może dotyczyć aspektów: finansowo-księgowych, prawnych, podatkowych, strategicznych lub dowolnej ich kombinacji.

Oferowane przez nas badanie due diligence jest wykonywane  przez doradców podatkowych przy współpracy z biegłymi rewidentami lub radcami prawnymi. Są to doświadczeni profesjonaliści wyspecjalizowani w tego typu projektach, posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie prawa podatkowego, bilansowego, finansowego, handlowego, cywilnego i innych.

Wynikiem due dilligence jest raport, zawierający m. in.:

  • opis istotnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
  • szczegółowy opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego,
  • analizę zagrożeń wynikających z uregulowań umownych.

< powrót na stronę główną