Ceny transferowe

Stosowana polityka cen transferowych znacząco wpływa na zobowiązania firmy w zakresie podatku dochodowego. Dlatego pomagamy naszym Klientom opracować odpowiednią politykę cen transferowych dotyczącą transakcji przeprowadzanych w Polsce oraz na skalę europejską. Celem naszych usług jest zapewnienie Klientom świadomego zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem cen transferowych.

Świadczymy pełen wachlarz usług doradczych z zakresu cen transferowych:

  • analiza prowadzonej działalności, mająca na celu rozpoznanie i określenie głównych obszarów ryzyka (ocena rynkowego charakteru warunków transakcji z podmiotami powiązanymi);
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej wymaganej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • przegląd istniejącej dokumentacji źródłowej, w szczególności: umów, wewnętrznych procedur, analiz i faktur pod kątem identyfikacji kręgu podmiotów powiązanych oraz weryfikacji transakcji kontrolowanych, a podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu;
  • doradztwo przy wyborze metody określania cen rynkowych.

< powrót na stronę główną