Bieżące doradztwo podatkowe

Podstawowym celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie prawidłowego i rzetelnego wywiązania się z obowiązków podatkowych, co obejmuje m.in:. udostępnianie Klientom aktualnych informacji prawno-podatkowych, aktywne wsparcie i proponowanie skutecznych rozwiązań podatkowych oraz świadczenie najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego. Nasze działania mają charakter kompleksowy i dobierany indywidualnie do specyfiki i potrzeb konkretnego Klienta.

Korzyścią wynikającą ze współpracy z nami jest możliwość zoptymalizowania zobowiązań podatkowych. Zajmujemy się oceną i doradztwem w zakresie rozwiązań przyjętych w przedsiębiorstwie Klienta, oceniamy je pod kątem skutków prawnych, podatkowych i bilansowych oraz proponujemy najskuteczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązania.

W powyższym zakresie realizujemy następujące usługi:

  • konsultacje podatkowe,
  • przygotowanie opinii podatkowych,
  • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego,
  • ocena podatkowa umów z punktu widzenia skutków podatkowych, zarówno na etapie ich negocjacji, jak i podczas przygotowania nowych projektów umów,
  • opracowanie optymalnych koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych z punktu widzenia przepisów podatkowych,
  • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji.

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego albo na zasadzie stałej współpracy.

< powrót na stronę główną